Grøn Guide til Islam

Lær om hvordan islam kan hjælpe miljøet til at blive mere grønt

 
 

Dagens islamiske tips!

 
 

Dagens miljø-hadith!

 
 

Vær med:

Er du klar til at TAGE ANSVAR for miljøet? Så klik her!

Klik her
 

Hvad kan DU gøre?

Kan vi virkelig gøre en forskel?

Forandring starter med os selv!

Vi kan alle spille en rolle for bevarelsen af et bæredygtigt miljø. Alt hvad der skal til er at forandre vores adfærd og den tilgang, vi har til Skaberens værk. Vi må forandre den måde, vi lever på og den måde, vi arnejder på. Både regeringer, firmaer og enkeltpersoner kan gøre meget for at bevare miljøet, behandle naturen bedre og stoppe den masive CO2-udledning. Forandringen må starte i dag.

Det er ikke for sent at handle - men vi må handle nu. Vi må forandre og bryde vores dårlige vaner og følge Profetens sunna og Allahs åbenbaringer, for de er de bedste vejledninger for menneskeheden. Gennem vores egne handlinger kan vi være med til at motivere andre til at gøre det samme.

En af de værste syndere i miljødebatten er udslip af CO2 fra fabrikker, elektriske produkter og afbrænding af fossilt brændstof. For at afværge en forværring af klimaet, må vi reducere dette CO2-udslip på lang sigt.

Det overordnede mål er at udlede så lidt CO2 som muligt i atmosfæren - hvis vi alle gør en indsats for det, kan vi stoppe den globale opvarmning.

CO2-balancering

CO2-balancering er et begreb, som egentligt bare betyder at opveje udslippet af CO2 gennem fx. plantning af træer, brug af alternativ energi i form af fx. vindmøller eller solceller og køb af CO2 kvoter fx. ved bestilling af flyrejser med ekstra CO2-afgiftsbetaling. Gennem CO2-balancering kan man nedsætte CO2-udslippet betragteligt og forhindre udledning af endnu mere Co2 i fremtiden.

CO2-balancering er ikke den ultimative løsning på klimaforandringer og global opvarming.Men fordelene ved at bruge CO2-balancering er, at den kan give os mere tid til at forandre vores vaner og den måde, vi lever på eller arbejder på. Det giver også tid til verdens regeringer til at gennemføre ny lovgivning til støtte for miljøet, eller at forske i miljøbevarende energi.


----------------------

Islamisk miljølitteratur:

Mere islamisk miljølitteratur
- KLIK HER!

 

Dagens link