Grøn Guide til Islam

Lær om hvordan islam kan hjælpe miljøet til at blive mere grønt

 
 

Dagens islamiske tips!

 
 

Dagens miljø-hadith!

 
 

Vær med:

Er du klar til at TAGE ANSVAR for miljøet? Så klik her!

Klik her
 

Danmarks muslimer planter ny skov april 2010

Opdateret 25. 04. 2010

af: Safia Aoude / foto: Jakob Jakobsen

Plant et Træ

I strålende solskin og ledsaget af den smukkeste fuglesang kunne man lørdag den 24. april se omkring 30 glade muslimer med kæppe, spader og økser i hænderne vandre igennem Hareskoven nord for København. Deres mål: at følge Profetens sunna (Allahs fred og velsignelse med ham) og plante nye træer.

"Hvis nogen på Dommedag står med et palmeskud i sin hånd, bør han plante det.", hedder det ifølge en overlevering af Bayhaqi, og med denne opfordring i mente havde webportalen Grøn Guide til Islam i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen inviteret Danmarks muslimer til at udvide deres bevidsthed om menneskets samspil med og ansvar overfor Allahs natur. Dagen bød på både praktisk såvel som åndelig vejledning i skovens rolle for miljø og mennesker, og som kulmination på denne viden: plantningen af masser af træer.

Aller først gav Jens Nielsen og Stephan Springborg fra Skov- og Naturstyrelsen de fremmødte muslimer en kort introduktion til Hareskoven og styrelsens arbejde.

Derefter blev det tid til at indsamle armlange kæppe, som skulle tilsnittes og bruges til målepinde. Før man fælder et træ, skal man nemlig måle det. Til dette formål er det slet ikke nødvendigt at anvende dyrt elektronisk udstyr; derimod bruger man skovens forhåndeværende materiale i form af en halv meter lang kæp, som man tilsnitter, så den kan bruges som visuel målestok for et træs højde. En metode, der i øvrigt kan bruges hvor som helst til at måle en hvilken som helst genstands højde.

Skovløber Morten havde med røde striber i forvejen tagget de træer, der skulle fældes, enten fordi de var syge af råd, eller fordi fældningen var nødvendig for at skabe mere plads og lysrum til de andre træer.

Muslimerne målte træerne med den visuelle målestok, og så gik man i gang med sav og armkræfter. På kort tid havde hver gruppe fældet de udpegede træer, uden at nogen af de andre grupper blev ramt af væltende stammer og grene. Efter fældningen blev træernes længde målt med konventionelle målebånd for at sammenligne den første beregning med målekæppen. Plant et Træ

Blandt brødrene gik der lidt "viking" i den, men også søstrene formåede at fælde træer, der vejede så meget, at jorden gungrede, når træstammer med et brag landede i skovbunden ved siden af dem.

Af de fældede træer fik deltagerne instruktion i at fremstille både grydeholdere, mærkestokke og andre spændende sager. Stor success var den særlige "brummer", som kan bruges til både musikinstrument og kommunikations-instrument. Ved hjælp af knive og økser fik de fleste skåret "brummeren" til den rigtige form, og de fleste af "brummerne" virkede efter hensigten. Plant et Træ

Man kan bruge skovens træer til utrolig mange ting. Deltagerne lærte bl.a. hvilke dele af træet, der er spiselige, og hvordan man kan bruge birkebark til optænding, selv fra våde træer pga af birkebarkens tjæreindhold. Ligeledes lærte deltagerne at aldersbestemme træerne gennem tælling af side-skud og efter fældningen ved tælling af årringene, der også afslørede de sidste 15-20 års vejrforhold i Danmark.

Sidst, men ikke mindst, lærte deltagerne at bruge træerne til at finde de fire verdenshjørner og dermed også qibla; dette kom alle til gode, da der blev kaldt til dhuhr-bøn. Dagens moské bestod i den anledning af et tæppe af bløde, brune blade og et tag af Allahs smukke, lyseblå himmel, hvorunder de bedende brødre og søstre kunne tilbede deres Skaber med tavse, svagt lysegrønne bøgetræer som nærmeste vidner.

På grund af de tidligere dages megen regnvejr lykkedes det ikke at bruge materiale fra skovens træer til at tænde bål med, så den medbragte flammekaster gjorde hele arbejdet, før man kunne smide de medbragte halal-pølser og lækre pakistanske sandwichbrød på bålet. Plant et Træ

Efter dhur-bøn og en velfortjent frokost gik det videre til den del af Hareskoven, hvor selve plantningen skulle finde sted. På et kvadratkilometer stort område mellem Sletten og Hillerødmotorvejen havde Skov- og Naturstyrelsen de sidste to år måttet rydde/fælde gamle, udvoksede træer, og området henlå nu i et kaotisk virvar af rødder, mosevand og kogler. Det var på dette sted, at der var behov for at plante nye træer af arten Rødgran og et amerikansk træ, som egnede sig bedre til selvsåning end rødgrannen. Skovløber Morten havde i sin pickup medbragt kurve med de små granstiklinger, som deltagerne skulle plante.

"Hvis man har plantet et træ, har man ikke levet forgæves.", fortalte skovguiden Stephan, mens en nysgerrig musvåge kredsede i cirkler over de ventende muslimers hoveder, der alle var rettet mod de lysebrune kurve af træ, der indeholdt i hundredevis af gran-stiklinger. Omkring 40 røde spader stod linet op på lange rækker, og efter en kort forelæsning om Profetens (Allahs fred og velsignelser med ham) egen indsats på miljøområdet gennem ihukommelse af en række ahadith om at plante træer, gik deltagerne i gang med gravearbejdet. Plant et Træ

Der blev arbejdet med stor entusiasme; skovløber Morten levede op til sin titel og måtte bogstavelig talt løbe gennem skoven for at følge med de ivrige træplantere. Han brugte en spraydåse til at markere, de steder, hvor stiklingerne skulle indplantes, og på kun en enkelt times tid havde Danmarks muslimer plantet 9 rækker med 60 huller; i alt 540 små grønne træer stod solidt plantet i deres nye hjem for at slå rødder i den sorte skovjord.

De nyplantede træer kommer inshaAllah til at gøre nytte på utallige måder; ikke mindst vil de som de fleste andre levende planter opsamle CO2 fra atmosfæren, skabe et levende miljø for skovens dyr og på mange andre måder gavne alle Allahs skabninger mange år frem i tiden.

Det var næsten bedøvende at tænke på, at der på dette sted måske om 20 års tid ville stå en hel skov, plantet af ihærdige muslimer, vokset gennem Allahs barmhjertighed. Efter en kort du´a kunne deltagerne med god samvittighed og med masser af ny viden forlade Hareskoven i bevidsthed om, at man både som muslim og som menneske har været med til at tage ansvar for miljøet og Allahs skaberværk, og at man - måske - ikke har levet forgæves.

Ifølge en autentisk hadith hedder det nemlig: "Den, der planter et træ, og lader det gro, for ham vil Allah plante et træ i Paradis." (Musnad)


----------------------

Islamisk miljølitteratur:

Mere islamisk miljølitteratur
- KLIK HER!

 

Dagens link