Grøn Guide til Islam

Lær om hvordan islam kan hjælpe miljøet til at blive mere grønt

 
 

Dagens islamiske tips!

 
 

Dagens miljø-hadith!

 
 

Vær med:

Er du klar til at TAGE ANSVAR for miljøet? Så klik her!

Klik her
 

Hvad sker der med vores miljø?

Siden 1970erne er verdens middeltemperaturer steget. Dette er sket i takt med en eksplosiv industriel vækst verden over, som man mener har skabt forandringer for vores miljø gennem at ændre vores klima. Klimaændringerne medfører flere tilfælde af ekstrem varme, ekstreme storme, ekstreme tørkeperioder, ekstreme oversvømmelser, ekstrem nedbør og hyppigere tilfælde af det fænomen, som kaldes El Niño, og som indebærer ændrede temperaturer i havoverfladen i Stillehavet og deraf følgende ændrede klimaforhold i det tropiske bælte rundt om kloden.

En række øsamfund er truet af højere vandstand, fordi højere temperatur dels får vandet i havene til at udvide sig, og dels øger mængden af havvand ved afsmeltning af is.Naturen har allerede reageret på klimaændringerne. Det gælder både dyr og planter. Udbredelsesområder er flyttet, vækstsæsoner er forrykket, og forplantningstidspunkter er ændret. Nogle organismer er bedre til at flytte sig eller ændre sig end andre, mens f.eks. træer ikke lige kan ændre voksested. Det betyder, at balancen i de økologiske systemer ændres.

Havene er også berørt. Varmere have, større tilførsel af ferskvand og øget tilskud af kuldioxid til havvandet har betydning for bl.a. vandets temperatur, surhedsgrad og saltindhold. Det kan få meget store konsekvenser, og nogle ændringer er allerede sket. Visse fiskearter har f.eks. ændret deres udbredelsesområde, men koralrevene, der ikke har mulighed for at flytte sig, er særlig udsatte.

Både på land og i havet er der risiko for uddøen på grund af globale klimaændringer. De globale klimaændringer sker nu hurtigere end det tidligere er sket, måske bortset fra de katastrofale massedød-perioder, hvor 60-90% af Jordens liv uddøde i forskellige tidsrum tilbage i Jordens fortid. Den globale opvarmning medfører risiko for, at varme havstrømme som Golfstrømmen kan ændre retning eller ophøre. Isen på Antarktis, Grønland og høje bjerge kan smelte, og der er tegn på, at det sker.

Det kommer os alle ved

car exhaustGlobal opvarmning kan give problemer med at finde ferskvand mange steder i verden - på trods af at nedbøren generelt øges. Mulighederne for kunstvanding kan forringes. Jordbunden kan komme til at lide af vandstress og saltophobning. Det kan få negative følger for mulighederne for at skaffe fødevarer nok til den voksende befolkning.

Mennesket har igennem industrialisering og udnyttelse af naturens ressourcer forbrændt så meget fossilt stof, at niveauet for det farlige kuldioxid CO2 er steget foruroligende. Det er den såkaldte drivhuseffekt eller CO2-effekt, mange forskere er bange for. For meget CO2 i vores atmosfære kan være en af de vigtigste årsager for stigning af temperaturen Jorden over.

Næsten halvdelen af den CO2, vi lukker ud i atmosfæren kommer fra de nenergi, vi bruger hjemme eller når vi rejser. Hjemme udledr vi CO2 gennem brug af elektricitet, benzin og olie. Mikroovne, frysere, lys, fjernsyn, biler, busser, fly....alle bidrager de til forøgelse af CO2-indholder i atmosfæren.

Hvad er drivhuseffekten?

CO2 og andre gasarter lægger sig omkring Jorden og forhindrer den naturlige tilbagekastning af sollyset. Jorden holder altså mere på sin varme, akkurat som glasset i et drivhus, der lader lyset komme igennem, men ikke varmen undslippe.
Vi har brug for nogele af disse gasser; ellers ville Jordens temperatur fryse til minus 19 grader. Men på den anden side vil en global opvarmning få temperaturen til at stige på en måde, der også er skadeligt for planeten.

NEXT

 

----------------------

Islamisk miljølitteratur:

Mere islamisk miljølitteratur
- KLIK HER!

 

Dagens link