Islam og Miljø - et informationsmøde for muslimer

af Safia Aoude

Lørdag den 21. februar 2009 havde foreningen Muslimer i Dialog (MID - København) besøg af to spændende muslimske aktivister. Den ene var den navnkundige Sheikh Abdul Aziz Fredericks, og den anden var miljøforkæmperen og biologen Nadeem Shah, begge fra Skotland.

Anledningen til besøget var MID´s fokus på Islam og Miljø, der senere på året udmøntede sig i tag Ansvar-projektet med bl.a. en landsdækkende miljø-oprydningsdag.

Sheikh Fredericks lagde ud med at fastslå, at mennesket har mulighed og evner til at ødelægge Jorden, men at vi også har evner og muligheder til at redde den fra ødelæggelse. Han citerede en hadith fra Ibn Majah:

"En person var ved at foretage en rituel afvaskning før bøn (wudu´) og brugte for meget vand. Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) spurgte: "Hvad er dette for et spild?" Manden spurgte: "Er der spild ved at bruge vand, oh Allahs budbringer? " Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) svarede: "Ja, selv når du er ved siden af en rivende flod." (Ibn Majah hadith 419)

Sheikh Fredericks citerede også et udsagn fra den lærde Ibn Malik, der skulle have sagt, at vandspild er den største bida´ (nye, negative opfindelse).

Allahs budbringer (Allahs fred og velsignelser med ham) brugte selv en minimal mængde vand til at foretage sine rituelle afvaskninger før bøn; nogle gange i en mængde, der svarer til en enkelt kop vand. Sheikh Fredericks foreslog de tilstedeværende muslimer om selv at prøve; han havde prøvet det, og han fortalte, at det sagtens kunne lade sig gøre.

"Den generelle fokus for vores menneskelighed, hvad der virkelig gør os til Beni Adam, er at vi har pligt til at tage os godt af Jorden - alt andet kommer i anden række.", pointerede sheikh Fredericks. "Vores handlinger har haft grimme følger for Jorden - vi skal huske, at vi kun har begrænsede ressourcer til rådighed, og uanset hvor meget vi har til rådighed, bør vi ikke misbruge noget.", fortsatte sheikhen.

To slemme tilstande

Sheikh Fredericks understregede alvoren mht to alvorlige tilstande i det moderne liv:

Nadeem Shah, som arbejder for den britiske regerings skovadministration Forest Research, mener, at miljøbevidsthed ikke kun handler om spild, men også om forbrug.

Sheikh Fredericks glædede sig over Danmarks prisværdige indsats for at beskytte miljøet og motivere borgerne til at gøre det samme. Han remsede en række initiativer op, som Danmark har taget for at beskytte miljøet i naturen, i affaldsbekæmpelse, genbrugspolitik og mente, at man fra dansk side fokuserede mere på miljøet end på profitten: "Disse initiativer er helt på linje med islamiske koncepter. Danmark spiller en vigtig international rolle miljøbeskyttelsesarbejdet.", og sheikhen gjorde også de tilhørende muslimer opmærksomme på det kommende klimatopmøde CO15, som bliver afholdt i København i december 2009.

Sheikh Fredericks talte entusiastisk om en række kristne, økologiske initiativer i forbindelse med bygningen og indretningen af kirker i England og Skotland. Han kunne berette, at man fra muslimsk side allerede var i gang med at bygge den allerførste økologisk-certificerede moské i Manchester.

Senere kom sheikh Fredericks også ind på plantningen af træer, og han henviste til en række ahadith, hvor Profeten Muhammed (Allahs fred og velsignelser med ham) havde talt om det velsignede i at passe på træer og beplante ny jord med træer.

Hjælp til selvhjælp

Medlemmerne i Muslimer i Dialog ønskede at vide, hvordan netop de og foreningen MID kunne spille en rolle i miljøsammenhæng.

"Miljøbeskyttelse er et fælles ansvarsområde.", sagde Sheikh Fredericks. "MID bør samarbejde med allerede eksisterende og med nye miljøorganiationer for at finde en fælles platform og derigennem redde miljøet. Sammen kan man arrangere affaldsindsamling, fokusere på misbrug, plante træer og fastlægge strategien for langsigtede projekter på miljøområder."

Efterfølgende viste sheikhen tilhørerne en brochure, der var blevet udgivet af den britiske Islamic Foundation for Ecology and Environmental Sciences (IFEES). Brochuren havde titlen "Green Guide for Muslims" og indeholdt en række gode råd omkring hvad muslimer aktivt kan gøre for at beskytte miljøet og leve i harmoni med både natur og religion.

"Verden er i behov for balance, og det er os mennesker, der har fået opgaven at skabe og bevare denne balance", formanede sheikh Fredericks.

Nadeem Shah rettede tilhørerne opmærksomhed på et helt andet aspekt af emnet, nemlig menneskets manglende kontakt med naturen. "Vi skal få folk væk fra byerne og tage dem med ud i skoven.", sagde Nadeem Shah. "Det er et forsvindende lille antal muslimer, som tager på besøg i skoven, i hvert fald i England, og jeg tror, at det samme gør sig gældende her i Danmark. Hvor mange muslimer tager deres børn med sig en tur ud i naturen for at lege, for at opdage, for at sanse og lære? Vi må vende denne tendens og då flere muslimer ud i skoven. Mød en muslim i skoven!" Opfordringen blev mødt af smile fra mange af de muslimer, der denne lørdag var mødt op hos Muslimer i Dialog for at høre mere om islam og miljøet.

På spørgsmålet om, hvad de kunne gøre for miljøet, henviste Nadeem Shah til de forslag, sheikh Fredericks allerede var kommet med, især ideen med offentlige skraldindsamlinger. "Det er vigtigt at bruge medierne, når I samler affald. Lad lokalsamfundet vide, hvad I gør, så motivationen bliver spredt." Nadeem Shah supplerede også med ideen om at prøve at blive den første grønne moské i Danmark: "Brug klistermærker fra miljøorganisationer og ministerielle certifikater for at vise, at I er bæredygtige og økologiske."

Den naturlige forbindelse

Sheikh Fredericks fortalte om sine erfaringer på udflugter og lejrophold for muslimske unge, som er blevet afholdt primært i England og Norge. I løbet af en weekend eller en uge i sommertiden samles unge muslimer ude i naturen til overnatning og undervisning, hvoraf en del af undervisningen fokuserer på islam og miljøet, men også på kropslig vedligeholdelse i form af sportsaktiviteter og åndelig udvikling i form af islamundervisning.

Nadeem Shah kunne berette om en personlig erfaring han havde haft med en deprimeret bror, som inde i storbyen havde undergået en del udsigtsløs psykisk behandling for sin depression. Det var først da Nadeem Shah tog denne bror med sig ud i skoven og bjergene, hvor Shah arbejder til dagligt, at manden begyndte at smile og genfinde glæden ved livet. "Naturen er godt for vores kropslige og for vores åndelige udvikling.", sagde Nadeem Shah. "Jeg har ikke oplevet et eneste menneske komme ud i naturen, uden at han eller hun har oplevet en form for mental forandring, når de kom derud. Man smiler mere i naturen end man gør i byen."

Talen faldt også på det faktum, at nogle af verdens mest forurenede steder befinder sig i den muslimske verden, mens der i et ikke-muslimsk land som Danmark er fokus på at holde miljøet rent. Sheikh Fredericks mente, at problemerne med åndeligt forfald og miljøets forfald er tæt forbundet: "Svineriet med affald langs vejene, som folk bare smider og efterfølgende faktisk lever side om side med, lagde jeg især mærke til under et besøg i Egypten.", fortalte han. "Folk i Egypten har mange sociale og økonomiske problemer. Deres hverdag og hjerter er fyldt med aggressioner, så den åndelige sundhed ligger fjernt fra princippet om islamisk balance i krop og sjæl. Folks miljø er et spejlbillede af, hvad der foregår inde i hjertet hos dem, og også omvendt. Derfor er ophold i den rene, uspolerede natur så givende for folk med psykiske eller mentale problemer. "

Sheikh Fredericks fortalte også sin version af en personlig oplevelse, han havde haft med tre bekendte i USA, der var havnet i mental ubalance. Et længere ophold i naturen krydret med undervisning og kropslige udfordringer gjorde dem åndeligt mere robuste. Det endte da også med, at de tre mænd konverterede til islam: "Hvis du vil lære Allah (swt) at kende, så tag på ferie i Glenn Cove.", jokede sheikhen.

"Et dagligliv ude af pagt med naturen og miljøet nedbryder sindet og den mentale sundhed. Danmark gør allerede meget for at bibringe mennesket større kærlighed til miljøet og naturen. Derfor er det vigtigt, at muslimer i Danmark også bidrager til denne udvikling, så vi kan motivere andre til at gøre det samme. I sidste ende gavner kærlighed til vores miljø også os selv.", afsluttede Sheikh Fredericks.