Green Guide to Islam

Reduce Reuse Recycle

Learn how Islam can help our environment stay green

 
 

Today´s Islamic advice!

 
 

Come join:

Are YOU ready to take responsibility for our environment? Then click here!

Klik her
 

Three green principles of Islamic environmental philosophy

Allahs budbringer (Allahs fred og velsignelser med ham) har lært os at passe på naturen, behandle dyrene ordentligt og spare på vandet. Mange mennesker er slet ikke klar over, at en grøn livsstil er en uadskillelig del af islamisk filosofi.

Traditionelt har islam tre "grønne" grund-principper:

Tawhid, khalifa og amana

TAWHID betyder troen på, at Allah (subhana wa ta´ala) er een; kun een har skabt verden, og vi mennesker står til ansvar overfor Ham for de gerninger, vi laver. Naturen, og alt andet i verden tilhører den ene Skaber; alt er Hans værk, og alt stammer fra den samme kilde og er forbundet med hinanden; sten, planter, dyr, mennesker.

KHALIFA og AMANA stammer begge fra princippet om TAWHID. KHALIFA betyder stedfotrædende, og AMANA betyder betroethed. Som mennesker er vi af Allah (subhana wa ta´ala) blevet gjort til stedfortræder på Jorden, og vores opgave er at værne om den verden, vi lever i. Vi må benytte den til at opfylde vores behov, men vi må ikke ødelægge skaberværket gennem manglende omtanke, gennem formålsløs eller egoistisk destruktiv adfærd, og vi må ikke misbruge de muligheder, vi har fået til ødsel.

Vi bør huske på, at Jorden ikke blev skabt for vores skyld, men at vi kun gennem Allahs barmhjertighed har fået Jordens ressourcer til låns. Især når det kommer til vand, får vi fortalt både gennem åbenbaringerne og gennem Profetens sædvane og udsagn, at vand er en kostbar ting, der opretholder det liv, Allah har skabt. Derfor bør vi være ekstra omhyggelige med brugen af vand. det vand, vi har til rådighed på denne planet, er en konstant størrelse. Det vand, vi drikker i dag, er det samme vand mennesker, dyr og planter har brugt til at opretholde livet for tusinder af år siden. Gennem naturlige kredsløb er vandet blevet renset til glæde for alt liv.

Når vi bliver bevidste om TAWHID, KHALIFA og AMANA har vi et godt udgangspunkt for vores behandling af miljøet.

Grøn Guide til det muslimske hjem
Grøn Muslim på arbejdspladsen


----------------------

Islamic environmental literature:

More Islamic environmental literature
- CLICK HERE!

 

Today´s environmental hadith!

 
 

Today´s link